แม่กระซิบ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว ชุดสีชมพู

เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว ชุดสีชมพู ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ลักษณะเนื้อเป็นเนื้อเรซิน มีขนาดเดียวคือ ขนาด 5 นิ้ว สวมชุดสีชมพู

แม่กระซิบ 5 นิ้ว สีชมพู

เทพกระซิบ หรือ แม่กระซิบ เป็นเทพเจ้า (ผู้หญิง) ตามความเชื่อของชาวพม่า ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการอธิษฐานขอพรให้ไปกระซิบที่ข้างหูของแม่กระซิบ แล้วจะได้ตามที่ปรารถนา

บูชาองค์ละ 3,300 บาท **รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

ทุกรุ่น ทุกขนาด ผ่านอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วทุกองค์

วิธีบูชาเจ้าแม่กระซิบและคาถาบูููชาเจ้าแม่กระซิบ

มีในกล่องบรรจุเรียบร้อยแล้ว ของจากวัดจริงแท้ 100 %