เจ้าแม่กระซิบ ขนาด/สี

เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 3 นิ้ว

ชุดสีฟ้า

เทพกระซิบขนาด3นิ้วสีฟ้า

บูชาองค์ละ 2,200 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

ชุดสีสามกษัตริย์(ขาวทอง)

เทพกระซิบขนาด3นิ้วสีสามกษัตริย์

บูชาองค์ละ 2,200 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว

ชุดสีเขียวอ่อน

แม่กระซิบ 5 นิ้ว สีเขียว

บูชาองค์ละ 3,300 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

ชุดสีชมพู

แม่กระซิบ 5 นิ้ว สีชมพู

บูชาองค์ละ 3,300 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**