เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว

เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 5 นิ้ว

ชุดสีเขียวอ่อน

แม่กระซิบ 5 นิ้ว สีเขียว

บูชาองค์ละ 3,300 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

ชุดสีชมพู

แม่กระซิบ 5 นิ้ว สีชมพู

บูชาองค์ละ 3,300 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**