เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 3 นิ้ว

เจ้าแม่กระซิบ ขนาดตั้งบูชา 3 นิ้ว

ชุดสีฟ้า

เทพกระซิบขนาด3นิ้วสีฟ้า

บูชาองค์ละ 2,200 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**

ชุดสีสามกษัตริย์(ขาวทอง)

เทพกระซิบขนาด3นิ้วสีสามกษัตริย์

บูชาองค์ละ 2,200 บาท 

**รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว**